Tesco Trenčín - uzemnenie, prekládka VO, stavenisková prípojka

2018