Elektroinštalácie

Elektrické inštalácie predstavujú neoddeliteľnú súčasť každej budovy, ktorá zahŕňa komplexný systém vnútorných silnoprúdových rozvodov, vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, bleskozvodovej sústavy a ďalších signalizačných alebo komunikačných rozvodov. Naša schopnosť prispôsobovať sa individuálnym požiadavkám klienta nám umožňuje navrhnúť a zrealizovať silnoprúdové aj slaboprúdové rozvody, zahŕňajúce rôzne signalizačné, úsporné a zabezpečovacie systémy.
 

Naša ponuka zahŕňa nasledujúce služby:
1.  Silnoprúdové rozvody: Zabezpečujeme efektívne a bezpečné distribúcie elektrickej energie v budove, ktoré zahŕňajú rôzne elektrické prístroje a spotrebiče.
2. Komunikačné a dátové rozvody: Navrhujeme a implementujeme moderné riešenia pre prenos dát a komunikáciu v budove, zahŕňajúce káblovú alebo bezdrôtovú infraštruktúru.
3. Elektrická požiarna signalizácia (EPS): Poskytujeme inštalácie a systémy na detekciu a signalizáciu v prípade požiaru, čo prispieva k bezpečnosti budovy.
4. Hlasová signalizácia požiaru (HSP): Implementujeme hlasové varovania v prípade vzniku požiaru, čím zvyšujeme úroveň ochrany a informovanosti.
5. Meranie a regulácia: Poskytujeme riešenia pre meranie a reguláciu elektrických systémov, aby sa zabezpečila optimálna úroveň výkonu a efektívnosť spotreby energie.
Našim cieľom je poskytovať komplexné riešenia elektrických inštalácií, ktoré spĺňajú bezpečnostné a výkonnostné štandardy, a sú zároveň prispôsobené konkrétnym potrebám a požiadavkám našich klientov.
 
V prípade, že štandardné riešenia nie sú dostačujúce, sme tu pre Vás s individuálnymi návrhmi, výrobou a montážou rôznych typov nízkonapäťových rozvádzačov, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám aplikácií v priemysle, bytových a polyfunkčných budovách. Naša služba zahŕňa kompletný proces od návrhu po montáž, čím zabezpečujeme bezproblémovú elektrifikáciu objektu.
 
Pre priemysel:

  • Navrhujeme a vyrábame rozvádzače pre riadenie výrobných liniek, výrobných zariadení, strojov a iných potrieb v priemyselných aplikáciách.
  • Pre polyfunkčné budovy:
  • Poskytujeme individuálne riešenia rozvádzačov pre hlavné distribučné rozvádzače, podružné rozvádzače, elektromerové rozvádzače, staveniskové rozvádzače, rozvodnice NN, rozvádzače pre inteligentné inštalácie, kompenzačné rozvádzače a zásuvkové a svetelné rozvádzače.
  • Pre domy a byty:
  • Navrhujeme a vyrábame špeciálne rozvádzače pre štandardné inštalačné potreby v domácnostiach a bytoch, ako aj pre inteligentné inštalácie.

Našim cieľom je poskytnúť presné riešenia pre každú aplikáciu, aby sme zabezpečili optimálne fungovanie elektrických systémov v rôznych prostrediach a situáciách.
 
Vykonáme meranie a analýzu kvality elektrickej energie pomocou sieťových analyzátorov. Naša analýza sa zameriava predovšetkým na nasledujúce parametre, ktoré ovplyvňujú prvky rozvodnej sústavy, alebo spoľahlivý chod výrobnej technológie:
 
1. Obsah vyšších harmonických: Identifikujeme a vyhodnocujeme prítomnosť vyšších harmonických v elektrickej energii, ktoré môžu mať vplyv na efektívnosť a spoľahlivosť elektrických zariadení.
2.  Úroveň harmonického skreslenia siete: Analyzujeme mieru skreslenia harmonických zložiek signálu, ktoré môže ovplyvniť stabilitu a kvalitu elektrickej energie.
3. Prepätia: Meriame a hodnotíme výskyt prepätí v sieti, ktoré môžu mať vplyv na životnosť a bezpečnosť elektrických zariadení.
4. Flicker: Poskytujeme informácie o fluktuáciách intenzity svetla alebo napätia, ktoré môžu ovplyvniť pohodlie a bezpečnosť pracovného prostredia.
5. Napäťová nesymetria: Hodnotíme nevyváženosť napätia, ktorá môže mať vplyv na správne fungovanie elektrických zariadení.
6. Výkonové parametre, napätia, prúdy: Vyhodnocujeme výkonové parametre, napätia a prúdy v elektrickej sieti s cieľom zabezpečiť optimálny chod a dimenzovanie prvkov rozvodnej sústavy.

Naším cieľom je poskytnúť klientom komplexnú analýzu kvality elektrickej energie, ktorá umožní identifikovať potenciálne problémy a zlepšiť celkovú spoľahlivosť a efektívnosť elektrickej sústavy.
 
Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácií s dôrazom na vysoký štandard. Naša firma zabezpečuje kompletný návrh a realizáciu elektroinštalácií v rôznych oblastiach vrátane priemyselných, administratívno-obchodných a domových prostredí. Naša špecializácia zahŕňa nasledujúce oblasti:
1. Priemyselné elektroinštalácie: Poskytujeme riešenia pre elektroinštalácie v priemyselných závodoch a prevádzkach s dôrazom na efektívnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť.
2. Administratívno-obchodné elektroinštalácie: Navrhujeme a realizujeme elektroinštalácie pre kancelárske budovy, obchody a iné administratívne prostredia, pričom kladieme dôraz na moderné a energeticky efektívne riešenia.
3. Domové elektroinštalácie: Poskytujeme kompletné elektroinštalácie pre domy a byty, zabezpečujúce pohodlné a bezpečné bývanie.
Okrem toho sa zaoberáme aj realizáciou rozvádzačov, inteligentných systémov a zabezpečovacích systémov, aby sme poskytli komplexné riešenia podľa individuálnych potrieb klienta. Našim cieľom je zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé elektroinštalácie, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy v daných oblastiach.

 

MÁM ZÁUJEM
O ELEKTROINŠTALÁCIU

 
KAMEROVÉ A ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poradenstvo
Spolupracujeme pri návrhu a tvorbe projektovej dokumentácie, pričom poskytujeme nezávislé odborné poradenstvo a súdnoznalecké posudky. Naša rola zahŕňa aj posudzovanie cenových ponúk a asistenciu pri vytváraní jednotnej rozhodovacej bázy v rámci výberových konaní. Naše schopnosti nám umožňujú efektívne navigovať v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) v kontexte kamerových systémov. Rovnako tak sme schopní poskytovať odbornú pomoc pri dodržiavaní právnych a regulačných požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov v tejto oblasti. Sme tu, aby sme zabezpečili, že projekty sú nielen technicky a organizačne správne navrhnuté, ale aj v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a normami týkajúcimi sa ochrany údajov, čím zabezpečujeme bezpečné a etické implementácie kamerových systémov.
 
Montáž
Po bezplatnej obhliadke objektu pripravíme kvalifikovanú cenovú ponuku. Naša obhliadka sa často venuje rôznym typom objektov, vrátane rodinných domov, bytových domov a firemných objektov. Po schválení cenovej ponuky uzatvárame zmluvu s pevnou cenou, čo umožňuje klientom transparentne plánovať svoj rozpočet bez obáv o prípadné dodatočné náklady. Nasleduje odborná montáž, ktorá sa vyznačuje vysokým dôrazom na kvalitu a estetiku prevedenia. Naši odborníci sa snažia zabezpečiť nielen technickú správnosť inštalácie, ale aj esteticky príjemný vzhľad, aby výsledok spĺňal očakávania klienta a integroval sa do prostredia objektu. Sme zaviazaní poskytovať komplexné služby s ohľadom na potreby klienta a zabezpečovať, aby každý krok projektu prebiehal s maximálnym profesionálnym prístupom.
 
Údržba
Naša firma ponúka komplexné služby v oblasti servisu kamerových systémov bez ohľadu na značku. Poskytujeme záručný aj nezáručný servis, čo zahŕňa riešenie problémov, opravy a údržbu kamerových systémov všetkých značiek. Vykonávame aj revízie a audity kamerových systémov a technických riešení. Tieto procesy sú zamerané na posúdenie efektívnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti kamerového systému. Na základe revízií a auditov poskytujeme odporúčania na optimalizáciu a vylepšenie existujúceho systému. Ďalej spracúvame odborné posudky a technické správy, ktoré môžu slúžiť ako nástroje na zhodnocovanie výkonnosti a bezpečnosti kamerových systémov. Tieto dokumenty môžu byť užitočné pre interné hodnotenie, ale aj pre splnenie požiadaviek regulátorov alebo iných zainteresovaných strán. Naším cieľom je zabezpečiť, aby kamerové systémy fungovali na najvyššej úrovni a spĺňali očakávania v oblasti bezpečnosti a účinnosti.
 
Prevádzka
Špeciálne pre bytové domy poskytujeme službu úplného prevádzkovania nainštalovaného kamerového systému. Preberáme legislatívnu (GDPR) zodpovednosť za monitorovanie priestorov.

 

MÁM ZÁUJEM
O MONTÁŽ KAMEROVÝCH
A ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMOV