FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

Na základe dôkladnej analýzy energetickej spotreby vypracujeme návrh optimálnej veľkosti fotovoltického systému, ktorý uspokojí energetické potreby firmy a zároveň minimalizuje jej závislosť od elektrickej siete. Kladieme veľký dôraz na dôkladný, do detailov premyslený návrh, pretože považujeme tento krok za kľúčový pre úspešnú realizáciu projektu.
 

Súčasť návrhu sú detaily o:

  • Ideálnom rozložení solárnych panelov
  • Optimálnom sklone panelov
  • Rôznych možnostiach umiestnenia fotovoltických panelov.

Komplexná analýza projektu zahŕňa aj porovnanie prínosov optimálneho a maximálneho inštalovaného výkonu. Vykonávame posúdenie ekonomickej stránky investície do projektu, očakávaných úspor na energii a doby návratnosti investície. Pre všetky časti projektu vytvárame predpokladaný harmonogram prác, aby sme dosiahli efektívnu realizáciu a správne načasovanie jednotlivých fáz.
 
Financovanie
Vytvoríme finančný plán, ktorý zohľadní náklady spojené s nákupom, inštaláciou a údržbou fotovoltického systému. Ponúkneme rôzne možnosti financovania, vrátane úverov, lízingov a grantov, aby sme klientom umožnili výber finančného modelu, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám a možnostiam. Ak to bude potrebné, sme schopní zabezpečiť 100% prefinancovanie celého projektu pre našich klientov. Toto prefinancovanie sa potom spláca z dosiahnutých úspor na energii, umožňujúc klientom efektívne pokryť náklady na implementáciu fotovoltického systému. Týmto spôsobom minimalizujeme finančnú záťaž na ich bežný rozpočet a podporujeme rýchlu návratnosť investície. Celkový finančný plán je zostavený tak, aby bol prehľadný a transparentný, umožňujúc klientom presné zhodnotenie nákladov a prínosov projektu. Našim cieľom je poskytnúť klientom komplexnú finančnú stratégiu, ktorá podporuje ich schopnosť realizovať a udržiavať fotovoltický systém so zameraním na ekonomickú efektívnosť a dlhodobú udržateľnosť.
 
Realizácia
Súčasťou našej komplexnej ponuky pre fotovoltické riešenia na kľúč je nielen výber inovatívnej technológie od vedúcich dodávateľov, ale aj samotná výstavba zariadenia s dôrazom na najvyššiu kvalitu. Pri výbere komponentov kladieme veľký dôraz na detaily, keďže tieto majú významný vplyv na celkovú výkonnosť, životnosť a bezpečnosť celého fotovoltického systému. Naša ponuka obsahuje len komponenty od renomovaných výrobcov s preverenými značkami kvality. S týmito výrobcami udržiavame vynikajúce vzťahy, čo nám umožňuje poskytovať klientom prístup k spoľahlivým a výkonným technologickým riešeniam. Naším cieľom je zabezpečiť, aby každá časť fotovoltického systému bola navrhnutá a realizovaná s ohľadom na optimálnu účinnosť a dlhodobú spoľahlivosť. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť, že investícia klienta do fotovoltického riešenia bude nielen ekonomicky efektívna, ale aj technologicky konkurencieschopná a udržateľná.
 
Servis
V záverečných fázach projektu sa venujeme oficiálnemu spusteniu fotovoltického zariadenia. Správne uvedenie zariadenia do prevádzky je kľúčové pre optimalizáciu systému, aby dosiahol maximálny výkon a zabezpečil požadovanú životnosť. V tomto kroku odporúčame klientom vykonávať pravidelné dôkladné kontroly, ktoré umožňujú rýchle identifikovanie možných problémov alebo porúch. Týmto spôsobom môžu klienti včas reagovať na akékoľvek potenciálne problémy, čím zabezpečia trvalú efektívnosť a spoľahlivosť fotovoltického systému. Naším cieľom je nielen úspešne implementovať fotovoltický projekt, ale aj poskytnúť klientom poradenstvo na udržanie a optimalizáciu systému po jeho spustení. Týmto spôsobom zabezpečujeme dlhodobú funkčnosť a maximálny prínos z investície do obnoviteľnej energie.
 

MÁM ZÁUJEM
O FOTOVOLTIKU