Skadová hala Trenčín - elektroinštalácia, bleskozvod

2015