Rekonštrukcia BD - bleskozvod, elektroinštalácia

2015