RD Tr. Jastrabie - elektroinštalácia, bleskozvod, Prípojka NN

2018