RD Omšenie - rekonštrukcia elektroinštalácie

2022