RD Drietoma - elektroinštalácia, bleskozvod, Prípojka NN

2018