OD Myjava - vonkajšie osvetlenie a prípojky NN

2018