Nemocnica Myjava - kompletná elektroinštalácia, bleskozvod

2020