Bytový dom Tr. Stankovce - kompletná elektroinštalácia, bleskozvod

2019