Bytový dom 6 (18 bytov) - NMnV - elektroinštalácia, bleskozvod, prípojky

2023