Bytový dom 5 (19 bytov) - NMnV - elektroinštalácia, bleskozvod, prípojky

2022