Bytový dom (16 bytov) - NMnV - elektroinštalácia, VO, bleskozvod, prípojky

2021